Krever mer åpenhet i tingretten

Ved å vise til praksisen i Oslo tingrett har journalist i Fædrelandsvennen Hallgeir Oftedal fått Kristiansand tingrett til å bli mer åpne. Nå ber han de andre tingrettene i området følge etter.

I et brev til sorenskriveren oppfordret Oftedal Kristiansand tingrett til å følge praksisen som gjelder i Oslo tingrett om at alle varetektsfengslinger der retten har forbudt offentlig gjengivelse blir satt i en pressemappe, slik at pressen får innsyn. Dette har Kristiansand tingrett nå gått med på, med unntak av de kjennelsene der dommeren gir uttrykkelig og klar beskjed om at kjennelsen ikke skal legges ut. Hvis dommeren finner at personvernet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt ved at det besluttes forbud mot offentlig gjengivelse, kan dommeren anonymisere kjennelsen før den går til pressemappen.

Journalist Hallgeir Oftedal sier til presse.no/offentlighet at han er veldig fornøyd med de nye rutinene i Kristiansand tingrett, samtidig understreker han at dette er en naturlig videreføring av den åpenhetspraksisen som har vært.

– Generelt er Kristiandsand tingrett flinke til å legge til rette for mest mulig åpenhet, både i rettsforhandlinger og etter at dom har falt, sier han til presse.no/offentlighet. Han mener han ser en gryende utvikling mot at mange dommere ser behovet for nettopp mest mulig åpenhet.

At tingretten nå setter kjennelser om varetektsfengslinger inn i pressemappa gjør at pressen får raskere tilgang til kjennelsen, noe som ofte er avgjørende for nyhetsverdien.

Oftedal har nå tatt kontakt med Lister og Aust-Agder tingrett og ber de følge Kristiansand tingretts gode eksempel. -Det blir spennende å se hvordan de reagerer på dette, Aust-Agder tingrett er generelt ganske gode på åpenhet, mens Lister tingrett henger litt etter, opplyser han.