Krever lik rett for journalister

Norsk Presseforbund har sendt brev til Skattedirektoratet med krav om at journaliststudenter får samme rett til opplysninger som journalister.

Bakgrunnen for brevet er at Skattedirektoratet har nektet å gi ut fødselsnummer til journaliststudenter tilknyttet Universitetet i Nordland med henvisning til at de ikke driver journalistikk. Presseforbundet er kritisk til direktoratets praksis, og mener den strider mot den praksis som følger av Folkeregisterloven § 13(2) og Finansdepartementets Rundskriv fra 1994 som fastslår at fødselsnumre kan utleveres til journalister når det er nødvendig for undersøkende journalistisk virksomhet.