Krever handling for å bevare elektronisk postjournal

Flere medieorganisasjoner og Forskerforbundet ber Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren ta affære for å redde innholdet i elektronisk postjournal (EPJ) før millioner av journalføringer går tapt.

Flere medieorganisasjoner og Forskerforbundet ber Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren ta affære for å redde innholdet i elektronisk postjournal (EPJ) før millioner av journalføringer går tapt. I et felles brev til Aasrud krever organisasjonene svar på hvilke planer man for EPJ framover. Det vises til at den nye publiseringstjenesten offentlig elektronisk postjournal (OEP) som startet å virke fra mai d.å, kun inneholder journalføringer framover i tid. Dette medfører at resultater på søk i OEP har stor feilmargin for journalføringene av tidligere dokumenter.

Ifølge organisasjonene har EPJ allerede i dag blitt vesentlig dårligere som følge av manglende vedlikehold og brukerstopp siden 2004. «Vi registrerer med bekymring at departementet ennå ikke har foretatt seg noe for å sikre innholdet i EPJ. Allerede i dag har tjenesten EPJ blitt vesentlig dårligere pga. manglende vedlikehold og brukerstopp siden 2004, en utvikling som vil fortsette om ikke statsråden griper inn. I denne forbindelse tillater vi oss å minne om at målet med OEP er en styrking av offentlighetsprinsippet. Dette må gjelde for alle områder, også den informasjonen som ligger lagret i EPJ» , står det blant annet i brevet.
Les mer om saken på Journalisten.no

Her finner du hele brevet til stastråden ang. EPJ.