Krever endringer i offentleglova

Etter fire år med ny offentleglov, mener Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening at mye må endres.

I et felles brev til Justisdepartementet gjennomgår organisasjonene hvilke deler av loven som ikke gir nok åpenhet. Hvem loven gjelder for, innsyn i lydlogger, taushetsplikt, interne dokumenter, merinnsyn, saksbehandlingstid og klageordning er noen av de temaene Justisdepartementet oppfordres til å se nærmere på. Brevet er innspill til den evalueringen av loven som lovavdelingen nå arbeider med, og som Stortinget stilte krav om da loven kom i 2009. Presseforbundets offentlighetsutvalg vil også gjennomføre et åpent høringsmøte som bidrag til evalueringa.

Les hele brevet her.