Krever åpenhet om evaluering

Mediene ber justisministeren sørge for full åpenhet om evalueringen av loven som skal sikre oss innsyn i offentlige dokumenter.

I et felles brev underskrevet av Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening, oppfordres Justisminsteren vise åpenhet i forkant for evaluering av Offentleglova. Mediene mener det er helt nødvendig både av hensyn til kvaliteten, men også tillitten til evalueringa, med full åpenhet om hva som skal måles.

Verdifull kunnskap
Offentleglova, som gir lovfester rett til innsyn i dokumenter fra forvaltningen, er blant medienes viktigste verktøy for uavhengig, kritisk og undersøkende journalistikk. Mediene sitter derfor på verdifull kunnskap når man skal se på om loven fungerer i praksis.

Anbud
Evalueringsarbeidet skal sendes på anbud, og mediene ber nå om å få se hvilke kriterier som skal ligge i anbudet før det utlyses. – Bare slik har vi mulighet til å påvirke, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.

Åpenhet
Da Offentleglova ble vedtatt var det et krav fra Stortinget at den skulle evalueres innen utløpet av denne Stortingsperioden. Komieteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet krevde evaluering innen utløpet av 2013, og ba spesifikt om at lovens virkeområde, formålsparagrafen, lovens unntaksbestemmelser, praksis for klage, praktiseringen av meroffentlighetsprinsippet (§ 11) og hvordan loven sikrer lovens intensjon, som altså er mest mulig åpenhet, skulle undersøkes.