Krangel om offentlige data

Direktorat for Forvaltning og IKT (DiFI) nekter å utleve rådata fra databasen til elektronisk postjournal (EPJ). NRK har i dag påklaget avslaget.

Direktorat for Forvaltning og IKT (Difi) nekter å utleve rådata fra databasen til elektronisk postjournal (EPJ). NRK har i dag påklaget avslaget.

Som presse.no/offentlighet tidligere har omtalt, har NRK Brennpunkt krevd innsyn i dataene til EPJ. I går avslo Difi kravet, og mente primært at EPJ ikke var en del av deres saksdokumenter. Videre mente Difi det var urimelig arbeidskrevende å lage en slik oversikt over data fra EPJ, slik at det ikke kunne kreves etter offentleglovas rett til innsyn i databaser, § 9.

NRK mener avslaget fra Difi bygger på feil tolkning og praktisering av offentlegova, og at det faktum som Difi har lagt til grunn er feil. Etter NRKs oppfatning kan det ikke være noen tvil om at EPJ faller inn under innsynsretten i lovens § 3 som blant annet gir rett til innsyn i journal, og at EPJ regnes som et saksdokument etter lovens § 4. Videre vises det til at det er Difi som faktisk besitter databasen EPJ, slik at disse må være rette adressat for krav om innsyn.

Les hele