Kontrollutvalg vil granske kommunens hemmelighold

Drammens Tidende avdekket i høsten 2012 omfattende hemmelighold rundt Drammen kommunes samarbeid med Ticon om utviklingen av Marienlyst-området. Nå skal Kontrollutvalget granske saken.

Ifølge Drammens Tidende hadde ingen hørt om avtalen før ordfører Tore Opdal Hansen (H) presenterte fiks ferdige planer på en pressekonferanse. Kommunen nektet Drammens Tidende innsyn i sentrale dokumenter i saken, men måtte frigi dem etter pålegg fra Fylkesmannen i Buskerud.

Før jul vedtok Kontrollutvalget å gå inn i saken «for å forebygge en gryende mistillit til kommunens ledelse og administrasjon», heter det blant annet i vedtaket. Saken skal opp til behandling i Kontrollutvalget 21. januar.
Les mer om saken på dt.no.