Kontrollutvalg satte søkelys på innsynspraksis

Etter klage fra Gjøviks Blad satte Kontrollutvalget søkelys på kommunens innsynspraksis.

Etter klage fra Gjøviks Blad satte Kontrollutvalget søkelys på kommunens innsynspraksis.

Gjøviks Blad, ved ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen, har ved flere anledninger kritisert Gjøvik kommunes innsynspraksis. Da et klagebrev fra avisen ble forelagt Kontrollutvalget som en orienteringssak, besluttet det å se nærmere på saken. Kontrollutvalget fikk både en skriftlig og en muntlig redegjørelse fra kommunen om rutiner for behandling av innsynskrav, og de tiltak som blir gjort for å bedre disse. Etter å ha gjennomgått saken, satt Kontrollutvalget igjen med et inntrykk om at «kommunen arbeider bevisst med utvikling av rutiner på området, herunder intern opplæring av ansatte, for å sikre at innsynskravene håndteres i tråd med regelverket», og fattet vedtak i tråd med dette.

Redaktør Jon Olav Andersen sier til presse.no/offentlighet at han er fornøyd med Kontrollutvalgets oppfølging i saken.