Klarere regler om møteoffentlighet

Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven som tydeliggjør møteoffentlighet som et grunnleggende prinsipp. Dessuten lovfestes prinsippet om at avstemningen om å lukke dørene, skal gjennomføres for åpne dører.

Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven som tydeliggjør møteoffentlighet som et grunnleggende prinsipp. Dessuten lovfestes prinsippet om at avstemningen om å lukke dørene skal være en åpen diskusjon. Offentlighetslovens unntaksbestemmelser knyttes også direkte opp mot bestemmelsene om lukkede møter. Se fullstendig oversikt over endringene.

Under komiteebehandlingen går et flertall inn for å be regjeringen om en gjennomgang av om det bør fremmes endringer som sikrer større grad av åpenhet i interkommunale samarbeidsfora. Se alle merknadene fra komiteen her.