Klager kommunestyre inn for Sivilombudsmannen

Stjørdalens Blad mener kommunens praksis med lukkede gruppemøterstrider mot møteoffentlighetsprinsippet, og har klaget ordningen inn for Sivilombudsmannen.

Stjørdalens Blad er lei av å bli kastet på gangen fordi ordføreren ber om gruppemøte midt i behandlingen av en sak i kommunestyret. Nå har avisen klaget ordningen inn for Sivilombudsmannen. Avisen mener ordningen innebærer en ulovlig omgåelse av møteoffentlighetsprinsippet og ber Sivilombudsmannen se nærmere på saken.

I den åtte siders klagen fra Stjørdalens Blad kan vi lese at kommunestyret over en lengre periode har vært «delt» i to fraksjoner, og at flertallsfraksjonen består av fem partier inkluderte ordføreren. Under forhandlinger i kommunestyret er det vanlig at ordføreren eller andre ber om gruppemøte for å samkjøre hva de skal mene i konkrete saker som er til behandling.«Slik flytter ordfører Johan Arnt Elverum og hans flertallsgruppering helt avgjørende deler av de politiske prosessende i kommuenstyret i Stjørdal, ut fra åpne kommunestyremøter og inn bak stengte dører. Kommunelovens prinsipp om at møter i folkevalgte organ skal holdes for åpne dører, blir da systematisk uthulet i Stjørdal», skriver avisen.

Deretter følger flere eksempler på saker som har blitt behandling på denne måten. I den videre klagen argumentes det for at de to fraksjonene i realiteten er et «møte» i et «folkevalgt organ», blant annet fordi hensikten med møtene er å behandle lovpålagte oppgaver for kommuenstyret. Avisen mener dermed dette må regnes som en del av saksbehandlingen i kommunestyret.

Les hele klagen til Sivilombudsmannen her.