Klage forlenget søkerlisten

NRK og Fædrelandsvennen klaget på hemmeligholdelse av 14 søkere til stillingen som havnedirektør. Fylkesmannen mente det bare var grunn til å utelate fire av disse.

«[H]avnedirektørstillingen (?) er en type stilling som det i dette tilfellet ?knytter seg særlig offentlig interesse til?», skriver Fylkesmannen i Vest-Agder i sin uttalelse til NRK-journalist Tarjei Leer Salvesen, som var en av dem som klaget på Kristiansand Havns avgjørelse om å unnta 14 personer fra søkerlisten til stillingen som havnedirektør i Kristiansand.

Fylkesmannen viser til konkrete vurderinger for hver enkelt søker. Faren for å skape usikkerhet rundt egen person i forhold til ansatte og samarbeidspartnere i nåværende stilling, er ikke nødvendigvis tilstrekkelig grunn til utelatelse, ifølge uttalelsen. Det må foreligge fare for konkret skade eller ulempe «ut over den generelle uro som vil medfølge dersom leder slutter».

Forvaltningen har generelt rett til å nekte innsyn i opplysningene til de som ber om det i en slik søkeprosess, men de har ikke noen plikt til å unnta opplysningene, og merinnsyn må alltid vurderes.
Søkerne til havnedirektørstillingen har dermed fått valget mellom å godta å stå på listen, eller trekke seg. Ifølge Fædrelandsvennen valgte syv kandidater det siste.