Kan miste retten til innsyn i lønnsslipper og fødselsnummer

Mandag skal Stortingets justiskomitè levere sin innstilling til departementets forslag om å endre offentleglova slik at fødselsnummer og lønnsoppgaver kan holdes hemmelig.

Tidligere i år foreslo regjeringen å endre offentleglova slik at det skal bli mulig å unnta lønnsslipper og fødselsnummer fra offentlighet. For lønnsoppgaver går forslaget ut på at disse skal kunne unntas såfremt opplysninger om bruttoutbetalinger gis på annen måte. Unntak for fødselsnummer begrunnes med faren for identitetstyveri.

Presseorganisasjonene har fremmet sterke protester mot at forslaget behandles uten høring både overfor Justisdepartementet og Justiskomiteen. Senest forrige uke etterlyste Norsk Redaktørforening høring i denne saken. Saksordfører Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) har foreløpig ikke respondert, men nestleder i komiteen, Andrè Oktay Dahl opplyste fredag at det nok ikke blir aktuelt med noen muntlig høring forut for behandlingen i komiteen.

Presseorganisasjonene vil derfor sende et skriftlig innspill til komiteen. Dette må sendes innen fredag denne uka. Har du eksemler på saker som viser hvorfor det er viktig med innsyn i fødselsnummer og lønnsoppgaver, send disse til Kristine Foss snarest mulig og senest innen torsdag denne uka.