Kaller OEP-utsettelse en skandale

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E.Øy, uttaler til ABC Nyheter at den femte utsettelsen av OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal) er en skandale. Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har nå sendt brev til departementet hvor det bes om en avklaring.

Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) skulle opprinnelig lanseres 1.januar 2008. Over to år etter, i slutten av februar 2010, la Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ut melding på sine nettsider om at prosjektet nok en gang var forsinket, og at man ikke kunne angi noen dato for lansering.

Årsaken er, i følge departementet, at to av de store leverandørene av arkivsystem har «store problemer med tilpasningene som må gjøres.»

Dette får generalsekretær i Norsk Redaktørforening til å reagere. Han uttaler til ABC Nyheter:

– Presseorganisasjonene sender nå et brev til FAD og ber om en avklaring. Regjeringen må rydde opp i dette, de har latt det flyte for lenge. Dette er en skandale, sier Nils E. Øy som er generalsekretær i Redaktørforeningen.

Les også om saken hos Computerworld.

Les brevet sendt fra offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund.