Justisdepartementet innrømmer journalsvikt

Ifølge en nylig avsagt uttalelse fra Sivilombudsmannen, innrømmer Justisdepartementet at de har sviktet i journalføringen av dokumenter tilknyttet sendelaget Norlag (Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Gergia). Uttalelsen kom etter klage fra journalist og internasjonal reporter, Ragnar Skre.

Ragnar Skre har i en lengre periode forsøkt å få ut dokumenter angående Norlag, både fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Norlags kontorer i Georgia. Han oppdaget da vesentlige svikt i arkivering og journalføringen av disse dokumentene, noe han gjentatte ganger har tatt opp med Justisdepartementet. I klageprosessen har det også kommet fram at flere dokumenter ikke kan fremskaffes pga. manglende arkivering.
Ifølge uttalelsen erkjenner Justisdepatementet at det har vært «visse mangler ved journalføringen og arkiveringen», og at dokumenter som knytter seg tiil kommunikasjon mellom Norlag og andre aktører på stedet, ikke var blitt journalført eller systematisk arkivert, verken hos Norlag eller i departementet. Departementet opplyser videre at nye rutiner for dette nå er utarbeidet.

Skre har også gjentatte ganger bedt Justisdepartementet lage en dokumentliste over eksisteren dokumenter, men har dd. ikke fått dette. Justisdepartmentet opplyser imidlertid at de vil gjøre sitt «beste for å fremskaffe også ikke-journalførte dokumenter i den grad de fremdeles eksisterer».

Les hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen: