Jussprofessor advarer mot særlov for 22. juli-kommisjonen

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen Johan Giertsen advarer departementet mot å imøtekomme 22.juli-kommisjonens ønske om hemmelighold.

I et brev til Justisdepartementet understreker Giertsen at 22.juli-kommisjonen har et spesielt behov for tillitt, både til prosessen og resultatene. Mulighet til å etterprøve undersøkelsene mens de pågår kan bidra til tillitt, mens særregler som innskrenker adgangen til innsyn, kan medføre det motsatt. Giertsen advarer derfor mot å legge fram forslag for Stortinget om å gi kommisjonen fullmakt til å unnta dokumenter utover bestemmelsene i offentleglova.

Giertsen mener heller ikke ønsket fra kommisjonen er spesielt velbegrunnet eller veldokumentert, og påpeker at vi så sent som i 2009 fikk en ny offentleglov som ikke inneholder særregler for granskninger. Jussprofessoren mener det er viktig å la denne loven virke en stund før man vurderer behovet for endringer, og understreker at eventuelle begrensninger bør sees i en større sammenheng enn en enkelt sak som denne.