Journalist vant fram i miljøklagenemnda

Journalist i Raumnes Thomas Frigård har fått medhold i sin klage til Miljøklagenemnda i at han har krav på informasjon om støvutslipp fra Norsk Gjenvinning Metall AS.

Siden 2012 har Frigård bedt om informasjon fra det private selskapet om hvordan støvutslipp fra askesorteringsanlegget i Esval miljøpark påvirker nærmiljøet i Nes kommune og hvilke helsemessige påvirkniger støvutslippene har på naboene. Frigård anser dette som miljøopplysninger, og følgelig noe han har krav på etter miljøinformasjonsloven § 16, som gir rett til innsyn i miljøopplysninger fra private virksomheter. Da selskapet nektet å gi ut alle opplysningene, klaget journalisten saken inn for Miljøklagenemdna, som behandler klager over krav på innsyn i miljøpopplysninger fra private bedrifter

Rett før jul konkluderte nemnda med at de etterspurte opplysninger er miljøopplysninger etter miljøinformasjonsloven § 2 (1) c og at Frigård har krav på å få utleverte alle opplysningene han har bedt om. Dette betyr i praksis at det private selskapet må gi ut informasjon om konsekvensene av støvutslippet for lokalområdet i Nes kommune.

Norsk Gjenvinning Metall AS må nå gi ut informasjon om helsemessige påvirkninger av støvutslippene. Frigård opplyser til presse.no/offentlighet at han ennå ikke har mottatt noe fra selskapet. Les hele vedtaket her:

Les mer om innsyn i miljøopplysninger fra private bedrifter