JD inviterer til møte om offentleglova

Etter drøyt tre år i virksomhet, skal offentlighetsloven evalueres.

Da den nye offentlighetsloven ble vedtatt i 2006, ba Stortinget Regjeringen om å evaluere loven «i løpet av neste stortingsperiode med hovedfokus på om intensjonene om mer innsyn har blitt oppfylt».

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet invitert til et møte om evalueringen 21. juni. Målet er å motta synspunkter på hva evalueringen bør omfatte.

Har du innspill til hvordan loven bør utbedres for bedre å legge til rette for innsyn? Send gjerne en e-post til: ingrid.torp@presse.no