Innsynssak blir advokatmat

Avgjørelsen om at Øksnes Boligstiftelse må følge offentlighetsloven, blir advokatmat. Ifølge Øksnesavisa er Stiftelsen sterkt kritisk til flere sider ved avgjørelsen.

Avgjørelsen om at Øksnes Boligstiftelse må følge offentlighetsloven, blir advokatmat. Dette skriver Øksnesavisa, som også opplyser at Stiftelsen er sterkt kritisk til flere sider ved avgjørelsen.

For ikke lenge siden avgjorde Fylkesmannen i Nordland at Øksnes boligstiftelse er omfattet av offentlighetsloven. I avgjørelsen la Fylkesmannen stor vekt på samfunents behov for kontroll gjennom innsyn:«Det faktum at Øksnes boligstiftelse ved opprettelsen ble satt til å forvalte betydelige offentlige verdier gjennom den boligmassen som ble overført fra kommunen, er etter Fylkesmannens syn i seg selv et argument for offentlig innsyn, slik at allmenneheten gis mulighet til å se hvordan disse verdiene blir forvaltet. Dette hensynet må gjelde selv om stiftelsen over tid har økt sin boligmasse gjennom oppkjøp eller nybygging,» står det blant annet.

I en pressemelding fra Stiftelsen opplyser styreleder at de er svært uenig i avgjørelsen til Fylkesmannen, og at de derfor ønsker en juridisk vurdering av om Stiftelsen må forholde seg til denne i framtiden. Det understrekes at Stiftelsen per i dag vil forholde seg til offentleglova og Fylkesmannens vedtak.