Innsyn i søkerliste til stilling som utenriksråd

Bergens Tidende henvendte seg til ombudsmannen i forbindelse med at Utenriksdepartementet hadde avslått avisens krav om innsyn i søkerliste til stilling som utenriksråd. I uttalelsen fra Sivilombudsmannen av 17.08.2005, understreker han at hovedregelen om at søkerlister er offentlige for stillinger av særlig offentlig interesse, også gjelder ved interne utlysninger.