Innsyn i lønnsslipper avdekket feilutbetalinger

Gjennom systematisk gjennomgang av den tidligere ordførerens lønnslipper, avdekket Varingen svikt, rot og manglende kontroll i kommuneadministrasjonen. - Umulig uten kjennskap til offentlighetsloven, sier journalist Vegard Venli til presse.no/offentlighet.

Høsten 2008 krevde journalist Vegard Venli om innsyn i samtlige lønnsslipper til den tidligere ordføreren fra perioden 1999 til 2007. Etter en gjennomgang avdekket Varingen at ordføreren kunne ha fått utbetalt 160 000 kroner for mye i godtgjøring i denne perioden. Som følge av avisens avsløringer satte Nedre Romerike distriktsrevisjon igang gransking av utbetalingene. Revisjonen ga Varingen rett – det ble foretatt feilutbetalinger til den tidligere ordføreren, og kommunen får krass kritikk for rot, feil og manglende kontroll i administrasjonen knyttet til denne saken.

Journalist Vegard Venli sier til presse.no/offentlighet at han aldri hadde fått ut denne saken hvis ikke han hadde kjent til retten til innsyn etter offentlighetsloven:

«Vissheten om at hvem som helst uten videre kan kreve innsyn i lønnsslippene til offentlige ansatte, var en klar forutsetning for å kunne dokumentere hva som faktisk hadde blitt utbetalt. For ordens skyld dobbeltsjekket jeg med veilederen til den gamle Offentlighetsloven før jeg ba om innsyn. Der står det eksplisitt at opplysninger om offentlig ansattes lønn og godtgjørelse ikke er underlagt taushetsplikt.»

Dermed kunne Venli gå til kommunen og kreve innsyn i samtlige lønnsslipper med loven i hånd, noe han også fikk:

«Utover et par klager på sen saksbehandling, var det helt uproblematisk å få innvilget innsyn. Tatt i betraktning at kommunen måtte kopiere opp månedlige lønnsslipper fra 1999-2007, ble innsyn gitt relativt raskt. Jeg håper og tror at gjentatte tidligere klager på sen behandling av innsynskrav i Nittedal kommune kan ha vært medvirkende til dette», avslutter han.

Les mer om saken på Varingen.no