Innsamlingsregisteret ikke omfattet av offentleglova

Etter klage fra VG har Sivilombudsmannen konkludert med at Innsamlingsregisteret ikke er omfattet av offentleglova.

VG, ved journalist Frank Haugsbø, klaget inn Kulturdepartementet som hadde nektet innsyn i Innsamlingsregisteret. Innsamlingsregisteret er en stiftelse utpekt av departementet etter Innsamlingsregistreringsloven § 2, siste ledd. Ifølge offentleglova § 2 (1) pkt gjelder loven for stiftelser der det offentlige har rett til å velge mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet. Ettersom verken departementet som klageinstans, eller stiftelsen selv, hadde vist til noe grunnlag for at det var andre enn departementet som hadde avgjørende innflytelse på stiftelsens øverste organ, hevdet VG at Innsamlingsregisteret falt inn under offentleglova.

I behandlingen hos Sivilombudsmannen ble det imidlertid vist til vedtekter for stiftelsen, der det framgår at det er andre organer enn det offentlige som oppnevner medlemmer til stiftelsens øverste organ. I lys av dette finner ikke Sivilombudsmannen grunnlag for rettslig kritikk av departementets avgjørelse.