Innførte ulovlige begresninger for innsyn

Sagene Bydel var lei av å motta innsynskrav, og innførte en begrensning på 15 innsynskrav fra samme person per uke. I tillegg ble de stilt krav om at ethvert krav om innsyn måtte beskrives med saksnummer og tittel. Ulovlig, mener Fylkesmannen. Nå har bydelen trukket tilbake retningslinjene.

Sagene Bydel var lei av å motta innsynskrav, og innførte en begrensning på 15 innsynskrav fra samme person per uke. I tillegg ble de stilt krav om at ethvert krav om innsyn måtte beskrives med saksnummer og tittel. Ulovlig, mener Fylkesmannen. Nå har bydelen trukket tilbake retningslinjene.

Bydelsdirektør Knut Egger opplyser at det var store mengder innsynksrav fra en journalist i Aften som var årsaken til de strenge reglene. Aftenposten Aften klaget Sagene bydel inn til Fylkesmannen og mente reglene var i strid med offentlighetsloven. Fylkesmannen var enig, og opplyste at det verken var hjemmel i loven for å kreve saksnummer og tittel, eller begrensningen for antall innsynskrav: «(…) alle innsynssaker skal behandles fortløpende og i tråd med offentleglovas krav til saksbehandlingstid og øvrige bestemmelser», står det i brevet fra Fylkesmannen.

Som følge av Fylkesmannens vurdering har Sagene Bydel nå trukket tilbake retningslinjene.

Les mer om dette på bypolitiker Ivar Johansens nettsted. Her finner du også samtlige dokumenter i saken.