Ingen Flaviuspris i år

Ingen av kandidatene som ble foreslått til årets Flaviuspris var verdige vinnere, derfor blir det ingen Flaviuspris i år. Dette meldte leder for Offentlighetsutvalget og medlem av Flaviusjuryen, Hanne Wien.

Prisen, som skulle deles ut for femte gang i år, er en åpenhetspris som skal gå til enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet.
I fjor gikk prisen til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus for sin innsats i kampen for å få ut miljøinformasjon. Tidligere vinnere er Transperency International, Sivilombudsmannen og Lillesand kommune,

Sekretær for Flaviusjuryen Kristine Foss sier til presse.no/offentlighet at prisen henger høyt, og at juryen la vekt på at den som mottar prisen ikke bare skal ha gode intensjoner, men at den også må kunne vise til faktiske resultater i retning mer åpenhet. Juryen fant ikke at noen av de foreslåtte kandidatene oppfylte begge disse kravene.

Her er statuttene for prisen.