– Ikke enig i det Fylkesmannen skriver

Fylkesmannen i Hordaland mener kommuneadvokaten i Bergen må gi ut offentlig postjournal. Kommuneadvokaten er uenig.

Det var kommunal-rapport.no som klaget kommuneadvokaten inn for fylkesmannen i sommer, ettersom fagbladet ikke fikk den etterspurte postjournalen for tre dager i juni. Kommuneadvokaten henviste da til advokaters taushetsplikt, og avviste innsynskravet.

Etter to måneder oversendte kommuneadvokaten saken til fylkesmannen, som altså mener etaten må følge de samme lovbestemte krav om journalføring som overordnet etat, Bergen kommune. Fylkesmannen påpekte samtidig anledningen til å sladde taushetsbelagte opplysninger fra journalen.

Til Kommunal-rapport.no, sier kommuneadvokat Helge Strand:

? Vi har lest vedtaket og er ikke enig i det Fylkesmannen skriver. Vi har nå til vurdering hvordan vi skal forholde oss til vedtaket, sier Strand. Han vurderer blant annet å søke Kulturdepartementet om å bli unntatt fra journalføringsplikten etter arkivforskriften.

13 år med overgangsbestemmelse

Da arkivforskriften kom i 1998, fikk kommuneadvokaten i Oslo, som den eneste i landet, fritak fra journalføringsplikten. Denne etaten kunne da (fra 1999) ?inntil videre? følge arkivbestemmelsene som gjaldt før forskriften trådte i kraft. Kommunal-rapport.no er i kontakt med departementet også vedrørende denne saken.