Hvem fortjener åpenhetspris?

Nomineringen til Norsk Pressforbunds åpenhetstpris har startet. Vet du om noen - personer eller organisasjoner - som har gjort en ekstra innsats for å fremme åpenhet i Norge? Send inn ditt forslag til Flaviusprisen 2011!

Prisen skal gå til enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet.

I fjor gikk prisen til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus for sin innsats i kampen for mer innsyn i miljøinformasjon.
Prisen skal deles ut på Åpenhetstinget 2011. Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsyn for å fremme åpenhet i Norge, send inn forslag til kandidat med en kort begrunnelse til Kristine Foss senest onsdag 31 august 2011.

Under finner du statuttene for Flaviusprisen, som er opprettet av styret i Norsk Presseforbund.