Hvem er best på åpenhet?

For fjerde gang skal Norsk Presseforbunds åpenhetspris deles ut. Send inn ditt forslag til kandidat for Flaviusprisen 2010!

For fjerde gang skal Norsk Presseforbunds åpenhetspris deles ut. Send inn ditt forslag til kandidat for Flaviusprisen 2010!

Prisen skal gå til enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet. I fjor gikk prisen til Transparency International Norge ved tidligere generalsekretær Jan Borgen. Les mer om utdelingen og begrunnelsen fra Flaviusjuryen.
Alle kan sende inn forslag. Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsyn for å fremme åpenhet i Norge, send inn forslag til kandidat med begrunnelse til Kristine Holm, 22 40 50 45.