Hvem er best på åpenhet?

Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund presenterer for første gang en landsomfattende undersøkelse over åpenheten i Norges 430 kommuner. Resultatene munner ut i en åpenhetsindeks som presenteres for første gang på Åpenhetstinget 2011. Dit kommer også Kommunalministeren.

Undersøkelsen har vurdert kommunenes regelverk og praksis på nett. Postjournal, utlegg av hele dokumenter, informasjon om innsyn, stillingsutlysninger og regelverk om ansattes ytringsfrihet er blant kriteriene som er vurdert. Få med deg alle resultater fra undersøkelsen på Åpenhetstinget 2011.