Høyesterett vurderer Treholt-innsyn

Mandag og tirsdag forrige uke behandlet Høyesterett spørsmål om innsyn i lydbopptak fra Treholt-saken. Dette er første gang Høyesterett tar stilling til spørsmålet om EMK art. 10 også verner retten til tilgang til dokumenter.

Det er mediene, ved NRK-advokat Ane Stokland, som saksøker staten ved Påtalemyndigheten, for å holde tilbake lydopptak fra vitneavhør i rettsaken mot Arne Treholt. Les mer om dette her.

Spørsmålet Høyesterett må ta stilling til, er om EMK art. 10 får anvendelse – om det å nekte pressen tilgang til lydopptak er et inngrep i retten til å motta informasjon. Med støtte fra blant annet praksis fra EMD-domstolen anfører mediene at EMK art. 10 gir rett til å motta denne type informasjon, så lenge det er en sak av allmenn interesse, opptakene foreligger og pressen krever innsyn.
Høyesterett har opplyst at de vil prøve å få saken avgjort før påske.

Her kan du lese anken til Høyesterett skrevet av Ane Stokland.