Høyesterett opphevet medieforbud

Etter klage fra Haugesunds Avis opphevet Høyesterett vedtak om medieforbud i voldtektssak.

I avgjørelsen legger Høyesterett stor vekt på hensynet til allmennheten – inkludert pressen – sitt behov for innsyn. Totaltforbudet som lagmannsretten hadde nedlagt, ble dermed opphevet. Istedet bestemte Høyesterett at dommen kan omtales i anonymisert form. Høyesterett peker også på at det både gjennom lovregler og gjennom etiske regler for pressen finnes regler som begrenser hvordan opplysingene blir brukt, selv om man får tilgang til dommen. Et totalforbud var det derfor ikke grunnlag for.

Les mer om saken i Haugesunds avis. Les hele dommen.