Hemmeligholder 11 av 15 rådmannssøkere

Asker kommune har unntatt 11 av i alt 15 søkere fra den offentlige søkerlisten til stillingen som ny rådmann i Asker. Budstikka Media har klaget på hemmeligholdet.

11 av i alt 15 søkere på stillingen som ny rådmann i Asker er unntatt offentlighet. Dette opplyser Asker kommune på sine hjemmesider. Ordfører Lene Conradi begrunner hemmeligholdet slik:

– Vi vet at det er stor interesse både internt i kommunen og i lokalsamfunnet for øvrig for hvem som blir tilsatt i rådmannsstillingen, og vi hadde gjerne sett at alle navnene kunne stått på en offentlig søkerliste. Men det er også vesentlig for oss å få best mulige søkere til jobben, og derfor har vi valgt å godta at en del søkere ikke får sitt navn offentliggjort.

Hemmeligholdet står i strid med hovedregelen i offentleglova, som er full åpenhet om alle som søker offentlige stillinger, se § 25(2). Retten til innsyn i søkerlister har eksistert siden 1971, og er blant annet begrunnet med samfunnets mulighet til å kontrollere at beste kandidat får jobben, og at det ikke tas usakelige eller utenforeliggende hensyn i en ansettelsesprosess. Denne type hensyn er særlig viktig i ledende, offentlige stillinger, som for eksempel rådmannsstillinger. Derfor er det også tatt inn i loven at det skal mye til før en kan unnta navn på personer som søker stillinger som det er knyttet «særleg offentleg interesse» til.

Journalist i Bustikka media og nestleder i Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg, Hanne Wien, opplyser til presse.no/offentlighet at Budstikka Media leverte inn klage over kommunens hemmelighold kort tid etter de mottok søkerlisten.