Godtok hemmelig søker

Fylkesmannen i Hedmark godtok Ringsaker kommunes vurdering av å hemmeligholde en av søkerene på stillingen som kommunalsjef.

Fylkesmannen i Hedmark var enig i Ringsaker kommunes vurdering av at en av søkerene på stillingen som kommunalsjef kunne unntas fra søkerlisten. Avgjørelsen kom etter klage fra nestleder i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg og journalist i Budstikka media, Hanne Wien i forbindelse med en pågående offentlighetsdugnad om innsyn i søkerlister. Wien ba i slutten av januar om innsyn i søkerlisten, og fikk da en liste der 8 av 20 søkere var hemmelige. Som følge av klage fra Wien endte kommunen opp med å unnta 2 av søkerene. Under behandlingen hos Fylkesmannen trakk den ene seg, slik at man sto igjen med èn hemmelig søker.

I Fylkesamannens avgjørelse vises det til at stillingen er av stor offentlig interesse, slik at det skal mye til for å ta til følge en anmodning om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Samtidig påpeker Fylkesmannen at det også for denne type stillinger kan innrømmes unntak der søkere er selvstendig næringsdrivende eller bedriftsleder, og det vil kunne medføre redusert kundetilfang for vedkommende og/eller firmaet dersom det blir kjent at vedkommende har søkt seg bort. Den konkrete søkeren skal ha oppgitt en begrunnelse som samsvarte med dette, og Fylkesmannen mente derfor det var legitimt å holde navnet hemmelig.

Les hele avgjørelsen.