Fylkesmannen vil ha flere klager

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener flere bør klage når de blir nektet innsyn i offentlige dokumenter. Avslagene hos kommunene er ofte feil eller mangelfullt begrunnet, opplyser Fylkesmannen til Varingen.no.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier til Varingen.no at flere bør klage når de blir nektet innsyn i offentlige dokumenter. I 2008 opplevde Fylkesmannen en sterk økning i antall klager over avslag, noe juridisk underdirektør Eldbjørg Kluften, ser positivt på:

? Får man avslag på krav om innsyn, bør man alltid klage dette inn for fylkesmannen, sier Eldbjørg Kluften til Varingen.no. Hun påpeker at så mange som tre av fire klager i fjor førte til at dokumenter som kommunen ville hemmeligholde, likevel måtte offentliggjøres.
? Vår erfaring er derfor at det lønner seg å klage. Veldig ofte er avslagene fra kommunene feil eller mangelfullt begrunnet, sier Kluften.

Les hele saken på Varingen.no