Full offentlighet i skogen

Lurer du på hvor mange elg som er observert hittil i år i din kommune? Eller hvordan det står til med kalvebestanden? Hjorteviltretgisteret sørger nå for full åpenhet om skogens konger.

Lurer du på hvor mange elg som er observert hittil i år i din kommune? Eller hvordan det står til med kalvebestanden? Hjorteviltregisteret sørger nå for full offentlighet om skogens konger.

Ved hjelp av dette registeret får du oversikt over hvor mange elg, bever, hjort, fårdyr, villrein og andre arter som er observert med og uten kalv, levende og døde, i din hjemkommune. Videre finner du statistikk over alder, vekt og geografi, samt jaktinformasjon om de ulike artene.