Full åpenhet i kontrollutvalget i Sola kommune

Et enstemmig kontrollutvalg i Sola kommune har besluttet å åpne dørene fra nyttår. Et stort steg for offentligheten, mener Solabladet.

Et enstemmig kontrollutvalg i Sola kommune har besluttet å åpne dørene fra nyttår. Dette framgår av en lederartikkel i Solabladet.no. Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret for å utøve løpende kontroll med kommunens forvaltning, og driver sin virksomhet bak lukkede dører hvis ikke utvalget selv bestemmer noe annet. Dette følger av kommuneloven § 77 nr. 8.
Dermed har kontrollutvalget tatt ansvar for egen offentlighet og fattet et enstemmig vedtak om at alle møtene som hovedregel skal være åpne. Utvalget skal ha oppgitt antikorrupsjonsarbeid som ett av de viktigste formålene bak vedtaket.