Frokost med Høyesterett

Husk å melde deg på pressefrokosten mandag 14 januar kl 0930.

Mandag 14. januar kl 0930-1130 har du muligheten til å høre mer om Høyesteretts virksomhet i året som har gått og det som kommer. Det vil også bli god anledning til å stille spørsmål.

Fra Høyesterett deltar justitiarius Tore Schei, dommer Liv Gjølstad, dommer Per Erik Bergsjø, direktør Gunnar Bergby, assisterende direktør Kjersti Buun Nygaard, utredningsleder Børre W. Lyngstad, nestleder i juridisk utredningsenhet Øistein Aamodt og informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen.

Meld deg på til informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen eller telefon 22 03 59 82 / mobil 93 00 77 43.