Forvirrende om innsyn i Kino-Norge

Flere avgjørelser fra ulike Fylkesmenn gjør det vanskelig å avgjøre hvilke kinoer med offentlig eierskap som er forpliktet til å følge offentlighetsloven. Offentlighetsutvalget varslet tirsdag at de vurderer å ta saken om Oslo Kino AS inn for Sivilombudsmannen.

Etter klage fra NRK Brennpunkt konkluderte Fylkesmannen i Vest-Agder med at det 100 prosent kommunalt eide Kristiansand kino AS er omfattet av offentlighetsloven. Det samme gjorde Fylkesmannen i Hordaland da Bergens tidende kreve innsyn i det 100 prosent kommunalt eide Bergen Kino AS. Med da NRK Østlandssendingen krevde innsyn i Oslo Kino AS, som også er heleid av Oslo kommune, var svaret at dette selskapet ikke trengte å følge offentlighetsloven.

For alle kinoselskapene var vurderingen om de var i et marked der de var utsatt for reell konkurranse. Dette var altså ikke tilfellet for Kristiansand eller Bergen Kino AS. Derimot mente Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Oslo kino AS er utsatt for reell konkurranse fra kinoene i Lillestrøm, Ski og Sandvika. Med andre ord at disse er reele alternativ for kinogjengere bosatt i Oslo. Fykesmannen vektla også tall fra Oslo Kino AS som bekreftet en nedgang i omsetningen for selskapet de siste fem årene, og tok dette til inntekt for at konkurransen var reell.

Offentlighetsutvalget varslet under Åpenhetstinget tirsdag at de vil vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.