Forlik etter feil i kommunens journalføring

Fredag forrige uke inngikk Øksnes kommune og Ingress Media &amp, Reklame AS avtale om forlik i en pågående tvist mellom partene. I avtalen beklager Øksnes kommune feil i journalføringen som medførte at Øksnesavisa ikke fikk den informasjon den hadde krav på. Som følge av beklagelsen trekker avisen blant annet tilbake utsagn om at ordføreren i Øksnes har vært en direkte årsak til feil i journalføringen. Les hele pressemeldingen.