Følger ikke ny innsynslov

Flere offentlige organer oppgir bestemmelser i den gamle innsynsloven når de unntar dokumenter. Dette til tross for at det nå er to uker siden den nye loven trådte ikraft.

Flere kommuner og statlige organer oppgir gammel lovhjemmel når de unntar opplysninger eller dokumenter. I en kommune er det til og med sendt ut brev til avisene om at man vil forholde seg til den gamle loven fram til saksbehandlerene har lært seg den nye.

presse.no/offentlighet oppfordrer nå alle som får oppgitt gammel lovhjemmel ved avslag på dokumentinnsyn, om å klage på dette. Her finner du utkast til klagebrev.

Klag på 1-2-3 ligger også utkast til klagebrev til flere av bestemmelsene til den nye loven. Utkast til alle bestemmelsene kommer om kort tid. Fram til da ligger også klagebrevene til den gamle loven ute.