Flere virksomheter til felles postjournal

Nå har 11 nye virksomheter blitt omfattet av offentlig elektronisk postjournal (OEP). Dette gjelder blant annet Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Statsbygg og Norad. Dette melder Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Nå kan vi få innsyn i journalen til 11 nye virksomheter gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Blant de nye virksomhetene finner vi Arbeidstilsynet, Statsbygg, Luftfartstilsynet og Norad.

OEP er en felles løsning for publisering av dokumenter og postlister for statlige virksomheter. Tjenesten omfattet ved åpning departementene og Statsministerens kontor, men nå er altså 11 nye innholdsleverandører klare. Målet er å få alle statlige virksomheter til å bruke OEP.