Flere sykehus vil være åpne om uønskede hendelser

Sykehuset Østfold har til nå lagt ut 50 såkalte 3-3-meldinger om uønskede hendelser. Nå vil flere følge deres eksempel.

Som det første sykehuset i Norge, begynte Sykehuset Østfold å publisere såkalte 3-3-meldinger om uønskede hendelser på sykehuset, og siden mai i fjor er 50 slike meldinger lagt ut på sykehusets nettside. Alle sykehus er etter loven pålagt å gi Helsetilsynet beskjed om alvorlige hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til betydelig personskade, og det er altså disse meldingene sykehuset har lagt ut i anonymisert form.

Før jul sendte Norsk Presseforbund en anmodning til alle helseforetakene om å følge Sykehuset Østfolds eksempel, og flere har meldt tilbake at de er i ferd med å etablere ordningen. Haukeland Universitetssykehus skriver i en e-post at de vil starte publiseringen nå på nyåret.