Flere bruker gammel innsynslov

Nå har også Søgne kommune blitt tatt i å bruke feil innsynslov. Ifølge Budstikka er det sendt ut brev om at kommunen vil følge den gamle loven fram til opplæring er på plass.

Tirsdag tok Grimstad Adressetidende et kraftig oppgjør med Grimstad kommune for ikke å følge den nye innsynsloven som trådte ikraft 1.1.2009. Nå har Budstikka satt søkelys på Søgne kommune som til og med skal ha sendt ut en e-post til lokale medier om at de vil forholde seg til den gamle loven til de har satt seg inn i den nye. – Respektløst mot innbyggerne i Søgne, mener Norsk Presseforbund. Les hele oppslaget her.