Får tilbake tilgangen til tidligere navn og adresser

Etter klage fra medieorganisasjonene snur direktoratet og gir mediene tilbake tilgangen til historiske opplysninger om navn og adresser.

Tirsdag denne uken sendte medieorganisasjonene klage til Skattedirektoratet over at det ikke lenger utleveres opplysninger om personers adresse- og navnehistorikk. I dag melder direktoratet at endringen reversers slik at undersøkende journalister får tilbake den tilgangen de hadde før. I brevet skriver direktoratet at avgjørelsen er tatt i samråd med Finansdepartementet, og at det var avgjørende at det ikke dreier seg om taushetsbelagte opplysninger, og det i utkastet til ny lov om folkeregistrering er foreslått at de omtalte opplysninger gjøres allment tilgjengelig.

«Skattedirektoratet har etter dette besluttet at det til undersøkende journalistisk virksomhet kan utleveres opplysninger om en navngitt identifiserbar persons adresse- og navnehistorikk. Skattedirektoratet vil orientere sin distributør om denne beslutningen slik at søkefunksjonaliteten gjenopprettes, » heter det i brevet.

Les hele svaret her: Svar fra Skattedirektoratet