Får støtte i krav om likebehandling

Norsk Presseforbund får støtte fra Finansdepartementet i kravet om at studenter har samme rett til opplysninger fra folkeregisteret som journalister.

I sommer sendte Norsk Presseforbund brev til Skattedirektoratet i forbindelse med at journaliststudenter hadde blitt nektet tilgang til opplysninger fra folkeregisteret. Direktoratet mente studentene ikke drev journalistikk, og derfor ikke kunne påberope seg de samme rettighetene som journalister har til å få utlevert fødselsnumre til undersøkende journalistisk virksomhet.

Universitetet i Nordland reagerte sterkt på forskjellsbehandlingen og tok kontakt med Presseforbundet, som tok saken videre til direktoratet. Direktoratet sendte saken til Finansdepartementet. Departementets tilbakemelding er at journaliststudenter må kunne få utlevert opplysninger etter de samme reglene som gjelder for journalister.

Presseforbundet har nå igjen tatt kontakt med Skattedirektoratet og bedt om en tilbakemelding på om man vil endre praksis i tråd med departementets tolkning.

Her er brevet fra departementet: