Får ikke kringkaste Breiviks forklaring

Breiviks egne ord kan ikke kringkastes. Det blir for belastende, mener Oslo tingrett. Mediene vurderer anke.

Tingretten la frem sin avgjørelse i møte med Norsk Presseforbunds Medieutvalg i dag. Det vil bli anledning til tv-overføring fra åpningen av hovedforhandlingen, der tiltalebeslutningen blir lest opp, fra hoveddelene av aktors og forsvarers innledninger, fra avsluttende prosedyrer og fra domsavsigelsen. Men Behring Breviks egne ord om hendelsene 22. juli, blir for sterk kost, mener retten. I beslutningen står det blant annet:

«Retten legger til grunn at kringkasting av tiltaltes forklaring kan medføre en urimelig belastning for de fornærmede og etterlatte.(…) Dersom tillatelse gis [til kringkasting], vil forklaringen etter all sannsynlighet dominere nyhesbildet i radio og fjernsyn de aktuelle dagene. Det vil i denne perioden være vanskelig å unngå å bli eksponert for tiltaltes autentiske forklaring.»

Medieutvalget påpekte at tiltaltes forklaring uansett vil dominere nyhetsbildet under rettssaken, og vurderer nå å anke tingrettens beslutning.

Uavklart om sakkyndiges forklaring

Når retten har mottatt bevisoppgave i saken, noe som er ventet å skje om en uke, vil den ta stilling til om det skal være anledning til å overføre forklaringene til profesjonelle vitner, som politietterforskere. Og først under hovedforhandlingen vil retten ta stilling til hvor vidt de sakkyndiges forklaringer kan kringkastes.