Er gjenopptakelseskommisjonen åpen nok?

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal evalueres, og vil ha innspill fra pressen.

Et sentralt spørsmål i mandatet til arbeidsgruppa som skal evaluere, er om ordningen har vist seg å være egnet til å vekke tillit til behandlingen av gjenåpningsbegjæringer. I denne forbindelse ber arbeidsgruppa spesielt om medienes erfaringer når det gjelder innsyn og åpenhet.

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg ber derfor alle journalister som har vært i kontakt med gjenopptakelseskommisjonen om å komme med