Er det nok åpenhet om gjenopptakelse av straffesaker?

Kommisjonen som vurderer om gamle straffesaker skal gjenopptas, skal evalueres. Evalueringsgruppa vil ha medienes syn på hvordan den fungerer.

Kommisjonen er blant annet den samme som vurderte om Treholt-saken skulle gjenopptas. I denne saken ble store deler av vitneavhørene gjennomført bak lukkede dører, til tross for massiv protest fra mediene.

Et sentralt spørsmål for evalueringsgruppa er om samfunnet og pressen har nok innsyn i kommisjonens arbeid. Har du synspunkter om dette, send inn til Kristine Foss i Norsk Presseforbund.