Enstemmig mot offentlig innsyn

Et enstemmig styre i det offentlige eide selskapet Haugaland Kraft AS går inn for at selskapet ikke skal følge offentlighetsloven. Haugesunds Avis har klaget selskapet inn for Fylkesmannen.

Det var journalist i Haugesunds Avis Torstein Nymoen som fikk nei da ha ba om å få se postjournalen til Haugaland Kraft AS. Administrasjonen i selskapet mente selskapet ikke var underlagt offentlighetslovens regler om innsyn i forvaltningen, noe styret nå har sagt seg enig i. Administrerende direktør i kraftselskapet Olav Linga sier det utelukkende er konkurransehensyn som begrunner deres standpunkt. ? Vi har ingenting å skjule. Vi er meget bevisst på at verdiene vi forvalter er det offentliges verdier og vi ønsker derfor å være så åpen som vi mener vi kan være. Problemet i forhold til offentlighetsloven oppstår som følge av at vi har konkurranse i flere av våre markeder, uttaler han til Haugesunds Avis.

Selskapet mener det må være unntatt fra offentlighetslovens virkeområde fordi de driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private (offl. § 2(1)2p).Haugesunds Avis er uenig i denne vurderingen, og har påklaget avslaget. I klagen viser avisen blant annet til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fastslått at Nordmøre Energiverk AS er omfattet av loven, og mener dette selskapet kan sammenlignes med Haugaland Kraft AS.