Elektronisk postjournal bevares

Journalister får fortsatt tilgang til dokumentarkivet.

Prøveprosjektet for elektronisk tilgang til dokumenter sendt til eller fra offentlige virksomheter, EPJ, viderføres gjennom den omfattende Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), som ble lansert i mai 2010. Den nye ordningen er forankret i Offentlighetsloven og -forskriften, og alle har her tilgang og kan søke innsyn i brev og dokumenter fra en stadig voksende rekke av statlige virksomheter. Men journalister og forskere vil fortsatt få tilgang til postjournalen som er lagt inn i EPJ fra 1993 og frem til desember 2011. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i disse dager i ferd med å sluttføre arbeidet med å omgjøre EPJ til en historisk base. Etter planen vil journalister få tilgang til å søke i basen igjen om noen uker, etter at den har vært stengt siden like over nyttår.