E-post var ikke intern

Sivilombudsmannen mener Sandefjord kommune ikke hadde lov til å hemmeligholde en e-post som et internt dokument.

Sivilombudsmannen mener Sandefjord kommune ikke hadde lov til å unnta en e-post som et internt dokument. Dette framgår av en uttalelse etter klage fra Sandefjords Blad og Norsk Presseforbund.

Kommunens hemmelighold ble klaget inn da Sandefjords Blad ble nektet innsyn i en e-post som var sendt fra rådmannen til kommunens ordfører, assisterende fylkesmann, en privat person, samt en representant fra Miljøverndepartementet. Begrunnelsen for avslaget var at e-posten var intern og derfor kunne unntas etter § 5(1) i den gamle offentlighetsloven (tilsvarer § 14 (1) i gjeldende innsynslov).

Sivilombudsmannen tok først saken opp med Fylkesmannen i Østfold, som gikk god for kommunens vurdering. Fylkesmannen viste til at mottakerene av e-posten måtte sammenlignes med en «arbeidsgruppe oppnevnt av et organ for å utrede en særskilt sak», og at den dermed falt inn under kommunens interne saksbehandling. Det at e-posten i tillegg var oversendt en privat person var ifølge Fylkesmannen irrelvant, ettersom denne personen var en «nødvendig samarbeidspartner for gruppa».

Sivilombudsmannen var av motsatt oppfatning, og mente oversendelsen til den private mottakeren måtte føre til at e-posten ikke kan regnes som intern. Ettersom dette alene fører til at kommunes grunnlag for hemmelighold ikke holder mål, går ombudsmannen ikke inn på spørsmålet om de andre motakerene kan regnes som en «intern» arbeidsgruppe.

Les hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

Les hele klagen fra Sandefjords Blad og Norsk Presseforbund (klagen omfatter også Sivilombudsmannen slår ned på hemmelige forhandlinger.)