Dyremishandling kan bli hemmelig

All informasjon om dyremishandling som befinner seg hos Mattilsynet kan heretter bli hemmeligstemplet. Ifølge Aftenposten vil Sivilombudsmannen innskrenke samfunnets mulighet for innsyn i dyrevernssaker.

All informasjon om dyremishandling som befinner seg hos Mattilsynet kan heretter bli hemmeligstemplet. Ifølge Aftenposten vil Sivilombudsmannen innskrenke samfunnets mulighet for innsyn i dyrevernssaker.

I Aftenposten torsdag forrige uke kom det fram at Sivilombudsmannen gjennom flere uttalelser skal ha kommet med klare føringer til Mattilsynet om at utlevering av opplysninger om vanskjøtting av dyr, er taushetsbelagt informasjon som skal unntas offentlighet. Dette gjelder angivelig også der dyreholdet er næringsvirksomhet. Ifølge Aftenposten skal de klare føringene fra Sivilombudsmannen ha skapt uro i Mattilsynet, ettersom flere oppfattet dette som motstridene med offentleglova og retten til innsyn.
Mattilsynet har derfor sendt brev til Sivilombudsmannen med utkast til retningslinjer for ny praksis for å få en bekreftelse på at han ønsker så drastiske endringer. presse.no/offentlighet vil følge saken og orientere om svaret fra Sivilombudsmannen når det foreligger.